Naše vlast

27. června 2017 v 21:57 | Vlk
Mnoho lidí, při výzvě k vlastenectví odpoví: "Ale proč, stejně j to tu všechno na hovno"
Co k tomu dodat jsou v našem národě lidé, kteří se nechovají čestně. Pokud se k nim přidáme a sami se nepokusíme o to vybudovat lepší republiku, opravdu to s tímto národem pujde ke dnu. Bude to ovšem škoda protože být vlastenec neznamená jen mít rád lidi. Znamená to mít rád tuto zemi. Zemi která je bohatá na lesy i louky plné zvěře. Zemi, která je krom povodní pustá přírodních katastrof. Zemi, kde jediný jedovatý had je zmije, jedovatí pavouci téměř nežijí. Zemi kde u většiny dědin je rybník, kde se dá v létě koupat. Na mnoha kopcích tu máme hrady a ve městech kašny, morové sloupy a jiné památky, které svou propracovaností a krásou předčí většinu zemí celého světa.
Být vlastenec znamená hrdost. Hrdost na naši historii. Naše objevitele, vynálezce, cestovatele, vojáky. Být hrdý na naše zvyky. Na to, že přijde li slepec či starší paní do autobusu lidé se zvednou aby ji pustili. Na to jak když paní s kočárkem stepuje před tramvají vyleze někdo ji pomoci. Na ty chlapy co když vidí hrubijána jak uhodí ženu zastanou se ji a násilníka potrestají, na to že zde věci jako vražda, znásilnění, loupež jsou trestné činy a společnost je odsuzuje.
Můžeme být hrdi na lidi kteří znají morálku, na ty co nejsou neteční. Můžeme být hrdi na sportovce co doakzují sílu a obratnost našeho lidu tím, že nás zastupují ve světových soutěžích i na oplympiáě, kde si nevedou vůbec špatně. Na to že naši dělníci jsou uznávaní po celém světě protože jsme inteligentní a učenlivý národ.
Můžeme být hrdi na naše symboly značící, že naši otcové i dědové cedili a prolévali krev za naši vlast. Za to abychom tu mohli svobodně a bezpečně žít.
To je pro mě vlast to co mi dalo vychování i kulturu Čecha, Tedy být hrdý na zemi dík které jsem tím kým jsem. Vychovaným člověkem, který umí pomoci i trestat zlo a bezpráví je li třeba. Proto je třeba být vlastenec a vlastní příkladem vést lid do budoucnosti bez strachu a nebezpečí.
 

Vlastenectví

27. června 2017 v 17:45 | Vlk
Co je to vlastenectví?
Vlastenectví, tedy cizími slovy patriotismus, či nacionalismus, je láska k vlasti.
Jedná se tedy o lásku k tradicím daného státu, jazyku, krajině, národu a symbolům, které stát zastupují.
Tyto věci je nutno posilovat, bránit, rozvíjet a prosazovat. Vlastenec se chová tak, aby vlastním příkladem ukázal, že i jednotlivec může nesobecky pomoci rozvíjet stát. Způsobů jak tohoto lze dosáhnout je mnoho. Např. čistit lesy, pracovat pro státní složky, proslavovat stát svými vynálezy, výkony ve sportu, uměním, či i jen tím že poctivě platí daně a nekrade.
Takový člověk by se měl chovat pokud to jde šlušně a držet etické i morální zásady státu. Snažit se pomáhat nesobecky ostatním členům národa a dále šířit myšlenku fungujícího národního celku, na který může být národ hrdý a jednotné společnosti, která může být hrda sama na sebe.

Kam dál

Reklama